Een Requiem: Mozart en Gregoriaans

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor voeren onder leiding van Martin Honeck een programma uit rond het Requiem van Mozart. Er worden teksten gelezen, nog twee andere Mozartwerken klinken en er wordt gregoriaans gezongen. Een ensemble uit het Groot Omroepkoor zingt onder mijn leiding…

lees meer

Voortgang analytisch onderzoek – maart 2021

Eind oktober 2020 heb ik de eerste versie van het Poëtica hoofdstuk afgerond, begin november met mijn promotor besproken. We hebben besloten om mijn onderzoeksgebied te beperken tot de eerste heflt van Badings’ leven (1907-1947): van geboorte tot rehabilitatie. Voor de korte termijn heb ik besloten…

lees meer

Motet voor een kardinaal

In het najaar van 2020 presenteert Collegium Musicum Amsterdam een programma dat is geïnspireerd op de historische roman van Theun de Vries Motet voor de kardinaal (1960). De repertoirekeuze concentreert zich op de protagonisten in het boek en het repertoire dat zij mogelijk in de door…

lees meer

Analytisch onderzoek voorbereid

Om de inhoudelijke bespreking van het oeuvre van Badings systematisch aan te kunnen pakken, was een gefundeerde methodologie noodzakelijk. Ik ben hiervoor eerst bij Badings zelf te rade gegaan. In diverse lezingen vóór 1940 is hij ingegaan op de achtergronden van de muziek. Hieruit heb ik…

lees meer

April 2020: focus op het vroege oeuvre

(Afbeelding 1923) In de afgelopen maanden heb ik een begin gemaakt met het biografisch onderzoek aan de hand van de autobiografie die Badings aan het eind van zijn leven heeft geschreven: 15 schrijfblokken vol herinneringen, vooral aan het componeren van zijn oeuvre. Maar het werk interesseert…

lees meer

Sichting GEMMA Traiectensis

Stichting GEMMA Traiectensis is opgericht voor de realisering van projecten waarbij middeleeuws repertoire, bij voorkeur uit Utrecht, wordt uitgevoerd op basis van de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de vakgebieden Middeleeuwse studies en muziekwetenschap. In GEMMA Traiectensis werken samen het Project-team Citizenship Discourses Universiteit Utrecht, de Stichting…

lees meer

Child of a Big City – eind maart 2020

Dit project is helaas niet doorgegaan Het Nederlands Zangtheater zingt bij Child of a Big City, een zwijgende film uit 1914. Maria is een arm weesmeisje. Ze hoopt haar lot te ontvluchten door de rijke Victor aan de haak te slaan. Maar we zijn in Rusland,…

lees meer

Op weg naar Pasen – 21 maart 2020

Dit concert is helaas niet doorgegaan Gregoriaans Koor Utrecht zingt een selectie van bekende en minder bekende gregoriaanse gezangen voor de Goede Week, van Palmzondag tot en met Pasen. Liturgische hoogtepunten uit de meest indrukwekkende week van het jaar komen tot klinken. Tussendoor wordt de de…

lees meer

Gregoriaanse Kring West-Betuwe vanaf 2 maart

Op maandag 2 maart 2020, aan het begin van de Vasten, gaat in Culemborg de Gregoriaanse kring van start. Een workshop voor iedereen die interesse heeft in gregoriaans, elke keer afgesloten met een korte openbare presentatie: de Completen. De Gregoriaanse Kring zingt gezangen voor de erop…

lees meer

The Poet and the Patriarch 30 januari 2020

Kamerkoor Ad Parnassum verleent eind januari 2020 zijn medewerking aan het eindexamen Koordirectie van Sil van den Hout. Met dit eindexamenconcert beëindigt Sil zijn studie koordirectie bij Louis Buskens aan Fontys Conservatorium te Tilburg. Ook het Oosterhouts Symfonieorkest verleent zijn medewerking. Solist is sopraan Emilie Wijers.…

lees meer