Harmonisch idioom

In de loop van maart 2022 heb ik een voorlopige versie afgerond van een uitvoerig hoofdstuk over het harmonisch idioom, dat het werk van Badings kenmerkt. Hoofdbestanddeel daarvan is de OCTOTONIEK, een symmetrisch systeem dat is opgebouwd uit de regelmatige afwisseling van grote en kleine secundes. Je zou kunnen zeggen dat de basale samenklank de opstapeling van vier kleine tertsen is. Badings heeft zijn werk er zowel melodisch als harmonisch voor een belangrijk deel door laten bepalen.
In het hoofdstuk beschrijf ik de ontwikkeling van de octotoniek vanaf Rimsky-Korsakov tot en met Debussy. Daarnaast ga ik in op de wijze waarop Badings ermee is opgegaan.
Ik besprak dit hoofdstuk met mijn promotor Emile Wennekes (Universiteit Utrecht) en mijn co-promotor Steven Vande Moortele (University of Toronto ). Nu aan het werk met de correcties, daarna thematiek en contrapunt in het werk van Badings en tenslotte vorm.
In het komende najaar ga ik daarnaast intensief aan de slag met het biografisch onderzoek